Globaalne valitsemine

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
valitsemine
partnertehnoloogiad
ühisomandil põhinev koosloome
mitte-Lääne avalik haldus
globaalne valitsemine
arengupoliitikad
kestlikkus
Ülevaade
Valitsemise uurimisrühm keskendub peamiselt alusuuringutele, ennekõike valitsemise (governance) teooriate ja mudelite lahtimõtestamisele tänapäeva (eriti IT arengu ja levikuga kaasnevate) sotsiaal-tehniliste muutuste kontekstis. Rühma teadustööd raamistavad prof. Kostakisele omistatud ERC alustava teadlase grant Cosmolocalism (https://www.cosmolocalism.eu) ning kaks H2020 projekti „Centrinno“ ja „Smooth“. Rühma teadustööst kasvas välja ka 2019. aastal alustanud TalTech’i Targa linna tippkeskus ja EU Teamingu projekt „FinEst Twins: Helsinki and Tallinn as Smart and Sustainable Cities“, millega tehakse ka täna tihedat koostööd.Muuhulgas on rühma fookus järgmistel uurimisteemadel: (a) globaalsete valitsemismudelite analüüs,sh Lääne ja Aasia valitsemismudelite ja –traditsioonide võrdlus; (b) tehnoloogiliste arengute (ennekõike IT) mõju valitsemisele, mh targa linna tehnoloogiate ja protsesside analüüs valitsemise perspektiivist, P2P tehnoloogiate tekitatud uute tootmis-, tarbimis- ja valitsemismudelite analüüs; (c) kestlikkuse, kasvu-põhiste, kasvu-järgsete (post-growth) majandus- ja innovatsioonimudelite alternatiivsed käsitlused ning nende mõõtmine.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid