Ehituskonstruktsioonide uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
ehituskonstruktsioonid
tulepüsivus
Eurokoodeks
teraskonstruktsioonid
inseneripuit
Ülevaade
Teadus- ja arendustöö temaatikaks on erinevate ehituskonstruktsioonide analüüsiga seotud küsimused. Käesoleval ajal ollakse keskendunud puit-, teras- ja raudbetoonkonstruktsioonide töötamise uurimisele tava- ja kõrgetel temperatuuridel. Arendatakse arvutusmeetodeid, mis võimaldavad täpsemalt arvestada puitkonstruktsioonide puhul kõrgel temperatuuril tekkiva söestunud kihi parameetreid konstruktsioonielementide kandevõime määramisel. Uuritakse erinevate katte- ja isolatsioonimaterjalide mõju puidust konstruktsioonielementide kandevõimele tulekahjuolukorras. Töötatakse välja mudelit puidust I-talade kandevôime arvutamiseks tulekahjuolukorras. Uuritakse liimide mõju inseneripuidu tulepüsivusele. Töötatakse välja Euroopa katsemeetodit inseneripuidu liimide tulekindluse määramiseks. Uuringute tulemusi rakendatakse Euroopa standardi (Eurokoodeks 5) uue versiooni väljatöötamisel.Teraskonstruktsioonide alal uuritakse teraselementide ja liidete kandevõimet kõrgetel temperatuuridel, arendatakse tõenäosuslikke mudeleid teraselementide arvutamiseks tavalistel ja kõrgetele temperatuuridel.Uurimisgrupi teadurid on ehitusvaldkonnas tunnustatud eksperdid, osalevad koostöös ettevõtetega inseneriülesannete lahendamisel ning standardite koostamisel. Uurimisgrupp teeb intensiivselt koosööd teiste tehnikaülikoolide ning instituutidega. (ETH, RISE, TUM, MPA Stuttgart).
Tähtsamad tulemused
Oluliste 2022. a saavutustena väärivad märkimist inseneripuidust konstruktsioonielementide liimvuukide tulepüsivuse määramise lihtsa katsemeetodi arendamine ja puidust konstruktsioonide tulepüsivuse arvutusmeetodite täiustamine. Mõlemad tööd on olulise tähtsusega Euroopa projekteerimisstandardite väljatöötamisel ja puitkonstruktsioonide arendustöös.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus