Jõuelektroonika uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
jõuelektroonika muundurid
liginullenergiamajade energiasüsteemid
energiatõhusus
jõuelektroonikasüsteemide töökindlus
Ülevaade
Uurimisrühma teadustöö on fokuseeritud taastuvenergeetikas, raudteel, elektersõidukites ja telekommunikatsioonis kasutatavate jõuelektrooniliste süsteemide arendamisele ja katsetamisele. Põhilisteks uurimissuundadeks on muunduritele uute skeemilahenduste loomine, spetsiaalsete juhtimis- ja kaitsealgoritmide arendamine, uudsete komponentide ja materjalide juurutamine ning jõuelektrooniliste süsteemide kasutegurit, võimsustihedust ja töökindlust parandavate juhiste koostamine. Aastast 2010 on Jõuelektroonika uurimisrühm ECPE (European Center for Power Electronics) liige. ECPE on tööstusettevõtete poolt loodud organisatsioon, mis edendab Euroopas jõuelektroonika alast haridust, arendustööd, teadusuuringuid ja arendatud tehnoloogiate ülekannet. Uurimisrühm on osa Eesti teadmistepõhise ehituse tippkeskusest ZEBE. Üks ZEBE põhitegevustest on kodumajapidamiste alalisvoolu mikrovõrkude arendamine ning energiaefektiivsete ja süsinikuneutraalsete hoonete kasutuselevõtu kiirendamine.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid