Biomeditsiin

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
Helicobacter pylori
invadosoomid
maksakahjustused
aktiini tsütoskelett
mikrobioom
Ülevaade
Biomeditsiini labori põhiliseks uurimisobjektiks on inimese patogeen Helicobacter pylori (HP) ja tema roll erinevate maksahaiguste kujunemisel. Rühma uurimustöö püüab suurendada arusaamist bakterpõhjustatud vähkkasvajate tekkemehhanismidest.Teadustöö põhisuunad on:• Helicobacter pylori poolt indutseeritud invadosoomide roll maksakahjustustes. Oleme varasemalt näidanud, et HP kutsub nakatatud maksarakkudes esile invadosoomide tekke. Hetkel uurime, millised molekulaarsed mehhanismid on selle fenomeni taga, kasutades nii in vitro meetodeid kui transkriptoomi sekveneerimist.• Helicobacter pylori indutseeritud maksakahjustuste kliinilised aspektid. Kasutame oma töös HP-ga nakatatud katsehiirte maksasid ja uurime, millist mõju avaldab bakter maksale erineva ajaperioodi jooksul. Lisaks analüüsime selliste markerite ekspressioonitaseme muutust nagu YAP1 ja CD44.• Helicobacter pylori mõjutatud soolestiku mikrobioota roll maksahaiguste arengus. Kaasame uuringusse Eesti patsiendid, et kirjeldada siin ringlevaid HP tüvesid, nende mõju suu/mao/soole mikrobiootale ja maksale.• Probiootiliste piimhappebakterite mõju HP-le ja HP-indutseeritud põletikuvastusele.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal on kirjeldatud Eestis levivaid H. pylori tüvesid, nende patogeensust ning antibiootikumi resistentsust. Olulise tulemusena on saadud 32 isolaadi täisgenoomi järjestus, mida on anaöüüsitud ning võrreldud teiste nii Euroopas kui mujal maailmas levivate H. pylori tüvedega. Lisaks on isoleeritud inimese mao biopsiatest kaks uudset L. salivariuse tüve, mis on potentsiaalselt probiootilise toimega. Antud tüvede täisgenoomid on sekveneeritud ning võrreldud teiste avaldatud L. salivariuse tüvedega.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Keemia ja biotehnoloogia instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid