Päikeseenergeetika materjalide teaduslabor

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
pooljuhtmaterjalide süntees
kahedimensionaalsed materjalid
defektstruktuur
optoelektroonsed omadused
Ülevaade
Päikeseenergeetika materjalide teaduslabori peamiseks uurimisvaldkonnaks on pooljuhtmaterjalide süntees ja optoelektroonsete omaduste uuringud eesmärgiga kasutada neid päikeseenergeetika rakendustes. 2022. aastal olid peamisteks uurimisteemadeks:• Kesteriitsetes monoterakiht- päikeseelementides siirdeala rekombinatsioonide vähendamine. Li-ga legeerimine võimaldas modifitseerida absorbermaterjali keelutsooni ja energiatsoonide asendit ning järgnev absorbermaterjali koostise täpne reguleerimine kasvatusjärgsete pinnatöötlusega tõstis seadme efektiivsust 11,7%-ni, mis on selle materjali puhul maailmarekord.• Sb2Se3 madalatemperatuursed PL-uuringud ei näidanud, et kiirgus tuleneks seotud eksitonidest või tsoonisabadest, viidates sellele, et kõrge VOC taseme saavutamisel ei ole põhimõttelist piirangut, mis on väga oluline Sb2Se3-põhiste päikesepatareide edasiseks arendamiseks.• FeS2 monokristallide kasvatamise tingimuste väljatöötamine eesmärgiga tulevikus rakendada seda tehnoloogiat elektrienergia tagamiseks ESA Kuu lõunapoolusele rajatavale baasile. • Perhüdropolüsilasaanil (PHPS) põhinevate termiliselt ja UV-kõvenevate kaitsekilede uurimine, mis annab võimalused PHPS-il põhinevate iseparanevate kaitsekatete valmistamiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid