TalTech ISIK
Nimi Puusemp, Peeter 1947
TTÜ struktuuriüksus 1
Allasutuse kood ym
TTÜ ametikoht professor
direktor
TTÜ-s 1975-
Teenistuskäik TTÜs majandusmatemaatika kat ass, v-õpet, dots 1983
matemaatikainst dots, algebra ja geomeetria prof 1997-31.08.2012, õppet juh-31.08.2012, inst dir 1997-
matemaatika-füüsika teadusk prodek 1997-2000, teadus-arendusprodek 2001/2002
Teenistuskäik mujal =maj-tk
maj-mat kat
mat-inst
dekanaat
Haridus TRÜ 1970 mat-teadusk, aspirant; füüs-mat-kand 1981 (Valgevene TA Mat-inst)
Teaduskraad füüsika-matemaatika kandidaat
professor
Eriala matemaatik
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus Eesti Matemaatika Seltsi l. EE14
Tunnustused EE14
Eesti Mat Selts
a.akad
Sünniaeg 04.02.1947 Mäeküla k Sadala/Torma v
PUBL kirjed autor