Andmeteaduse uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
linnaliiklus
intelligentsed transpordisüsteemid
ligi-reaalaja suurandmete analüüs
servatehisintellekt
Ülevaade
Andmeteaduse töörühm panustab teadustegevuses olulisel määral projektidesse, mis pööravad tähelepanu jätkusuutlikule teadmustehnoloogiale – projektidesse, kus otsitakse tasakaalu teadmiste hankimise, seletatava lisandväärtusega teadmiste eraldamise ja proaktiivselt õigeaegsete otsuste tegemise vahel, nt:• Ühiskonna digitaalne transformatsioon; tervishoiu infosüsteemid (ebatavaliste sündmuste tuvastamine, patsientide ravitrajektooride kaevandamine)• Targad keskkonnad: asjade internet, nutikas transpordisüsteem, tark linn, tark kodu
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid