Automatiseeritud tootmissüsteemide, reaalajas monitooringu ja tehisintellektil põhinevate mudelite uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
tootmise korraldussüsteem (MES)
tootmise monitooring
tootmise optimeerimine
reaalajas informatsioon
juhtmevaba andurvõrk
ennetav hooldus
tehisintellekt tootmises
Ülevaade
Tootmise monitooringu ja prognoosimise süsteemi eesmärgiks on tööpinkide ja seadmete hõivatuse ja koormatavuse jälgimine reaalajas. Süsteem toob välja tööpingi tööajad, seisakud ja tootlikkuse valitud ajaperioodil ning aitab leida tootmisliini kitsaskohti ja pudelikaelu. Süsteem võimaldab ka prognoosida seadmete, komponentide ja kasutatavate tööriistade tööiga läbi ennetava hoolduse soovituste. Lisaks tootmise reaalajas jälgimisele arendatakse ka ennetava hoolduse süsteemi, mis kergendab hooldustöötajate tööd läbi detailse seadmete ja komponentide ülevaate ja analüüsi erinevate tööpinkide varuosadest ja komponentidest ning nende reaalsest ja prognoositavast elueast, mis võimaldab ettevõtetel hoida kokku hoolduskuludelt ja suurendada tootmisseadmete tootlikkust.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus