Ettevõtluse uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
ettevõtlusõpe
ettevõtluspädevused
ettevõtlik kasv
teadmuse juhtimine
riski-/kriisijuhtimine
ettevõtete rahvusvahelistumine
maapiirkonna ettevõtlus
innovatsioonijuhtimine
ettevõtluse ökosüsteemid
sotsiaalne ettevõtlus
alustavad ettevõtted (iduettevõtted)
rahvusvaheliseks sündinud ettevõtted (born globals)
ülikooli ökosüsteem
Ülevaade
Ettevõtluse uurimisrühm uurib, kuidas nii äsja asutatud kui ka pikemalt tegutsenud ettevõtted järjepidevalt oma ettevõtluspädevusi ja organisatsiooni tasandi teadmust arendavad ja rakendavad, et kasutada olemasolevaid ja uusi ärivõimalusi jätkusuutlikul viisil. Uurimisrühma eesmärgiks on laiendada teaduspõhiseid lähenemisi ja arusaamu ettevõtluse valdkonnas – täpsemalt ettevõtlusõppes, ettevõtluse rahvusvahelistumises, teadmuse (riski-) juhtimises ja innovatsiooni juhtimises – ning panustada valdkonna praktilisse arengusse. Uurimisrühma huvi on analüüsida, kuidas ettevõtted ja üksikisikud (ettevõtete) jätkusuutlikkusse arengusse panustamiseks oma oskuseid ja pädevusi uuenduslikeks väljunditeks muudavad. Uurimisrühmas läbiviidavates uuringutes rakendatakse mitmesuguseid lähenemisviise ja uurimismeetodeid, analüüsitakse erinevaid ettevõtlusorganisatsioone ja üksikisikuid (eelkõige noori) ning analüüsitakse ettevõtlusküsimusi eri riikides. Uurimisrühma liikmetel on lai ettevõtluse ja sellega seotud valdkondade pädevus, mille kujunemisele on kaasa aidanud koostöö erinevate riiklike ja rahvusvaheliste era- ja avaliku sektori organisatsioonidega. Eesmärgiks on seda erialast pädevust ära kasutada ja edasi arendada.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid