Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Psühholoogia ja tunnetusteadused 5.1
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
vastutustundlik ja eetiline organisatsiooni areng
liidri-järgija mõjusuhe
strateegiline juhtimine
teadmiste ja innovatsiooni juhtimine
riskide juhtimine
inimressursside juhtimine
muutuste juhtimine
töötervishoid
organisatsioonipsühholoogia
tööohutus ja -riskid
tulevikutöö ja digitaalne transformatsioon
Ülevaade
Rühm tegeleb mitmete organisatsiooni ja juhtimise uurimisvaldkondadega, millest peamised uurimisteemad hõlmavad juhtimist, tulevikutööd, heaolu, vastutustundlikku, eetilist organisatsiooni arengut ja jätkusuutlikku juhtimist.Rühma uurimistöö eesmärgiks on laiendada organisatsiooni ja juhtimise valdkondade teaduspõhiste teadmiste hulka ning sellega panustada ühiskonda Eesti ja muu maailma organisatsioonide ees seisvate võimaluste leidmisel ja väljakutsete lahendamisel. Rühma üldine huvi on uurida, kuidas organisatsioonid muudavad innovaatiliste lahenduste leidmiseks oma teadmisi ja juurdepääsu uutele digitaalsetele lahendustele, et saavutada ja säilitada jätkusuutlik areng. Uurimisrühma liikmetel on lai kogemuste pagas, mis on saadud töötades mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes era- ning avalikes organisatsioonides. Eesmärgiks on nende kogemuste kasutamine ja edasiarendamine suurema üldise heaolu loomiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid