Avaliku sektori innovatsioon

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
avaliku sektori innovatsioon
digitaalne transformatsioon
jätkusuutlikkuse valitsemine
avaliku-erasektori koostöö
Ülevaade
Rühma uurimisfookuses on avaliku sektori innovatsiooni mudelite ning praktiliste lahenduste edasiarendamine ja nende mõjude kriitiline analüüs. Selle kiiresti kasvava valdkonna üldine rahvusvaheline uurimisfookus on mh keskendunud küsimusele, kuidas avaliku sektori juhtimispraktikad, organisatsiooniline ülesehitus ning riigi-ühiskonna koostöövormid peaksid kohanema suurte ühiskondlike, tehnoloogiliste ja kliimakriisist tõukuvate muutuste ja nende tagajärgedega. Rühma tänased projektid ja tegevused keskenduvad nn kaksikpöörde (rohe- ja digipööre) valitsemise võimekuste, iseseisvate kogukondade võimestamise, vastutustundliku innovatsiooni ning innovatsiooni soodustavate riigihangete teemadele.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid