Asümmeetrilise oksüdatsiooni töörühm

Klassifikaator (Frascati)
Võtmesõna
asümmeetriline keemiline süntees
bioaktiivsete ühendite süntees
Ülevaade
Uurimused on tihedalt seotud Molekulaarse Rakutehnoloogia Tippkeskuse tematikaga (Center of Excellence in Molecular Cell Engineering, CEMCE). Koos A. Meritsa, M. Karelsoni ja T. Tensoniga uuritakse erinevate ühendite bioaktiivsust ja nende võimalikke rakendusi biomeditsiinis.
Tähtsamad tulemused
Välja on töötatud elektronirikaste areenide elektrokeemiline hüdroksüülimise transformatsioon, mis viiakse läbi pideva voolu tingimustes. Meetod võimaldab saada tundlikke tooteid vaid 1,25-minutilise viibimisega. Väärtuslikud hüdroksüülitud areenid saadi hea saagisega ilma kahjulike stöhhiomeetriliste oksüdeerijate või metallkatalüüsaatorite kasutamiseta, mis näitab selle esitatud elektrokeemilise protseduuri jätkusuutlikkust.Läbi on viidud 2-[(4-methylphenyl)thio]-2-cyclopenten-1-one asümmeetriline oksüdeerimine Ti(iPrO)4/(+)-DET/TBHP kompleksiga ning 2-[(4-methylphenyl)sulfinyl]- 2-cyclopenten-1-one sama Tikompleksiga. Mõlemal juhul saadi enantiorikastatud 2-(S)-[(4-methylphenyl)sulfinyl]-2-cyclopenten-1-one rahuldavaga saagisega ja piisava enantiomeerse puhtusega edasiseks enantiorikastamiseks ümberkristallimise teel. Saadud tulemused võimaldavad lihtsat juurdepääsu 9,11-sekosteroolide D-tsükli eelkäijale
Valminud on artikli käsikirjad: Lopušanskaja, E.; Paju, A.; Lopp, M. A Direct Alkylation of Resorcinols and Kõllo, M.; Rõuk, K.; Järving, I.; Pehk, T.; Lopp, M. Towards the total synthesis of 9,11-secosterol: linking A,B- and D-rings with Michael addition to sulfoxide and sulfone-activated cyclopentanones.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid