Biorobootika keskus

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
allveerobootika
allveeandurid
keskkonna monitoorimine
Ülevaade
Biorobootika keskus arendab välja allveetehnoloogiaid, sealhulgas bioloogiast inspireeritudallveeroboteid, robotite täiturmehhanisme, allveeandureid ja andmeanalüüsimeetodeid.Keskuse peamised kompetentsid on:• allveerobootika• robotite liikumine mitme-faasilistes keskkondades• allvee andurid• eksperimentaalne vedeliku dünaamika• andurvõrgud keskkonna monitoorimiseks
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid