Ettevõtluse uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
ettevõtlusõpe
ettevõtluspädevused
ettevõtlik kasv
teadmuse juhtimine
teadmuse riskijuhtimine
riski-/kriisijuhtimine
ettevõtete rahvusvahelistumine
maapiirkonna ettevõtlus
innovatsioonijuhtimine
ökosüsteemid (ettevõtluse ökosüsteem ja ülikooli ökosüsteem)
sotsiaalne ettevõtlus
alustavad ettevõtted (iduettevõtted)
rahvusvaheliseks sündinud ettevõtted (born globals)
vastutustundlik digitaliseerimine ja jätkusuutlik äriareng
säilenõtked organisatsioonid
Ülevaade
Ettevõtluse uurimisrühm uurib, kuidas nii äsja asutatud kui ka pikemalt tegutsenud ettevõtted järjepidevalt oma ettevõtluspädevusi ja organisatsiooni tasandi teadmust arendavad ja rakendavad, et kasutada olemasolevaid ja uusi ärivõimalusi jätkusuutlikul viisil. Uurimisrühma eesmärgiks on laiendada teaduspõhiseid lähenemisi ja arusaamu ettevõtluse valdkonnas – täpsemalt ettevõtlusõppes, ettevõtluse rahvusvahelistumises, teadmuse (riski-) juhtimises ja innovatsiooni juhtimises – ning panustada valdkonna praktilisse arengusse. Uurimisrühma huvi on analüüsida, kuidas ettevõtted ja üksikisikud (ettevõtete) jätkusuutlikkusse arengusse panustamiseks oma oskuseid ja pädevusi uuenduslikeks väljunditeks muudavad. Uurimisrühmas läbiviidavates uuringutes rakendatakse mitmesuguseid lähenemisviise ja uurimismeetodeid, analüüsitakse erinevaid ettevõtlusorganisatsioone ja üksikisikuid (eelkõige noori) ning analüüsitakse ettevõtlusküsimusi eri riikides. Uurimisrühma liikmetel on lai ettevõtluse ja sellega seotud valdkondade pädevus, mille kujunemisele on kaasa aidanud koostöö erinevate riiklike ja rahvusvaheliste era- ja avaliku sektori organisatsioonidega. Eesmärgiks on seda erialast pädevust ära kasutada ja edasi arendada. Rõhk on ka riskijuhtimise ja jätkusuutliku äriarengu valdkonna teadmiste edendamisel.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal valmis e-õppe Moodle'i platvorm (“Knowledge Pills”), et aidata teadmusmahukate äriteenustega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEdel) hallata teadmisi ja olla edukas teadmusjuhtimise algatustes. Alustati GEM (Global Entrepreneurship Monitoring) uuringu läbiviimist. ESU rahvusvahelise ettevõtlusõppe konverentsi ja doktorantide suvekooli korraldus ja läbiviimine Eestis.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid