Tallinna Polütehniline Instituut, toiduainete tehnoloogia kateeder (author)

types of item