Nutika tootmise uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
nutikas tootmine
tööstus 4.0/5.0
digitaalne tootmine
Ülevaade
Rühma kompetentsid on: tootmisprotsesside digitaliseerimine, virtualiseerimine ja simulatsioon, digikaksikute arendus, tootmise ümberkonfigureerimine traditsioonilistelt töötlustehnoloogiatelt 3D tehnoloogiatele.
Tähtsamad tulemused
On välja arendatud simulatsioonikeskkond tehisreaalsuses Tööstus 4.0 põhimõtetest lähtuvalt. Tulemuseks arendasid uurimisgrupi teadlased välja täiesti uue mudeli, kus tekitatakse digikaksik vahekihina virtuaalreaalsusesse loodud keskkonna ja reaalse roboti juhtimissüsteemi vahele. Kasutades digitaalsete kaksikute kontseptsiooni mitte ainult simulatsioonivahendite, vaid ka kahesuunaliselt sünkroniseeritavate digitaalsete kaksikute loomise metoodika arendamiseks, võimaldab see tööstusrobotite tootmisraku näitel hallata ja juhtida tehast simulatsioonikeskkonnast reaalajas. Vastav rakendus on toimiv eri nutiplatvormidelt ning uued robotsüsteemid sh isejuhtivad robotsõidukid on digikaksiku kaudu hallatavad. Välja on töötatud tehisintellekti võimalusi kasutav ning mitmekriteeriumilisele otsustusvõimalustele tuginev robotiseeritud töökoha kavandamise lahendus (metoodika), mis arvestab ettevõtte tootmise vajadusi ning tagab tulemusliku töö planeeritud tootmissüsteemis. Väljatöötatud metoodika on üles ehitatud erinevatele otsustus algoritmidele ning on rekurseeriv erinevate sammude vahel. Otsustumeetoditena on kasutatud peamiselt kaalutud keskmise meetodit, erinevates variatsioonides analüütilist hierarhilist otsustusprotsessi ning on kaasatud tehisnärvivõrkudel põhinevad otsustusmudeleid.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Mehaanika ja tööstustehnika instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid