Nutika tootmise uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
nutikas tootmine
tööstus 4.0/5.0
digitaalne tootmine
Ülevaade
Rühma kompetentsid on: tootmisprotsesside digitaliseerimine, virtualiseerimine ja simulatsioon, digikaksikute arendus, tootmise ümberkonfigureerimine traditsioonilistelt töötlustehnoloogiatelt 3D tehnoloogiatele.
Tähtsamad tulemused
2023. a on välja arendatud simulatsioonikeskkond tehisreaalsuses Tööstus 5.0 põhimõtetest lähtuvalt, arvestades inimese osalusega tootmisprotsessis. Tulemuseks arendasid uurimisgrupi teadlased välja mudeli, kus digikaksik on virtuaalreaalsusesse loodud keskkonna ja reaalse roboti juhtimissüsteemi vahel ja roboti liikumise kujundamiseks kasutatakse masinõppe vahendeid. Kasutades digitaalsete kaksikute kontseptsiooni mitte ainult simulatsioonivahendite, vaid ka kahesuunaliselt sünkroniseeritavate digitaalsete kaksikute loomise metoodika arendamiseks, võimaldab see tööstusrobotite tootmisraku näitel hallata ja juhtida tehast simulatsioonikeskkonnast reaalajas. Vastav rakendus on toimiv eri nutiplatvormidelt ning uued robotsüsteemid sh isejuhtivad robotsõidukid on digikaksiku kaudu hallatavad. Analüüsitud on tööstusroboti liikumise simulatsiooni digitaalses keskkonnas, millele on rakendatud pöördkinemaatika funktsionaalsus ja masinõppe mudel. Masinõppe kasutamine vähendab protsessi väljatöötamiseks vajalikku aega ja investeeringuid roboti liikumistee leidmiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Mehaanika ja tööstustehnika instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid