Elektrimasinate uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
elektrimasinad
generaatorid
elektriajamid
diagnostika
seisundiseire
Ülevaade
Elektrimasinate uurimisrühma tegevusse kuulub elektrimasinate, sealhulgas tuulegeneraatorite, analüüs, projekteerimine, katsetamine, arendamine jms. Samuti tegeleb töörühm elektrimasinate diagnostikaga, püsimagnetmaterjalide rakendamisega elektrimasinates ning elektrimasinate ja ajamisüsteemide optimeerimismetodoloogia uurimise ja parendamisega. Viimaste aastate olulisemad teadussuunad on elektrimasinate 3D printimise võimaluste uurimine ja tehnoloogia arendus. Tegeletakse elektrimasinate ja ajamisüsteemide intelligentsete seisundiseire ja diagnostika arendusega, kaasates tehisintellekti, asjade interneti ja Tööstus 4.0 võimalusi.Uurimisrühma tegevuse ühiskondlik mõju on eelkõige seotud keskkonna probleemide lahendamisega. Uurimisrühm tegeleb suurel määral elektrimasinate diagnostika ja kasutuse uuringutega, mis toetab ressursitõhusust ning elektrimasinate elukaare põhise projekteerimise valdkonda.
Tähtsamad tulemused
2023. a tulemused:Viidi lõpule teadusprojekt „Tööstuslikul internetil baseeruvad energiamuundussüsteemide seire- ja diagnostikameetodid“, milles uurimisrühm osales partnerina. Antud projektis esitati lahendusi diagnostikasüsteemide parendamiseks kombineerides virtuaalsensoreid tehisintellekti võimalustega. Projekti käigus arendati seadmete mudeleid, mis töötavad reaalajas ehk on kasutuses virtuaalsensoritena, mis saavad töötamiseks andmeid reaalsetelt seadmetelt.Toomas Vaimann valiti 2023. aastal Eesti Noorte Teaduste Akadeemia presidendiks.
Selema, A.; Beretta, M.; Van Coppenolle, M.; Tiismus, H.; Kallaste, A.; Ibrahim, M. N.; Rombouts, M.; Vleugels, J.; Kestens, L. A. I.; Sergeant, P. (2023). Evaluation of 3D-Printed Magnetic Materials For Additively-Manufactured Electrical Machines. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.170426
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid