Elektrimasinate uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
elektrimasinad
generaatorid
elektriajamid
diagnostika
seisundiseire
Ülevaade
Elektrimasinate uurimisrühma tegevusse kuulub elektrimasinate, sealhulgas tuulegeneraatorite, analüüs, projekteerimine, katsetamine, arendamine jms. Samuti tegeleb töörühm elektrimasinate diagnostikaga, püsimagnetmaterjalide rakendamisega elektrimasinates ning elektrimasinate ja ajamisüsteemide optimeerimismetodoloogia uurimise ja parendamisega. Viimaste aastate olulisemad teadussuunad on elektrimasinate 3D printimise võimaluste uurimine ja tehnoloogia arendus. Tegeletakse elektrimasinate ja ajamisüsteemide intelligentsete seisundiseire ja diagnostika arendusega, kaasates tehisintellekti, asjade interneti ja Tööstus 4.0 võimalusi.Uurimisrühma tegevuse ühiskondlik mõju on eelkõige seotud keskkonna probleemide lahendamisega. Uurimisrühm tegeleb suurel määral elektrimasinate diagnostika ja kasutuse uuringutega, mis toetab ressursitõhusust ning elektrimasinate elukaare põhise projekteerimise valdkonda.
Tähtsamad tulemused
Olulisemate 2022. a tulemustena võib välja tuua materjalide kaardistamise ja printimismetoodika väljatöötamise kihtlisandustehnoloogial toodetud elektrimasinate jaoks. Esitleti maailma esimest 3D prinditud asünkroonmootori prototüüpi. Koostöös McGilli ülikooliga valmis 3D prinditud sünkroonreluktantsmasina prototüüp. Uurimisrühma teadustöö tulemust hinnati riikliku teaduspreemiaga.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid