Mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide keskus

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
mehhatroonikasüsteemide kavandamine ja juhtimine
veoajam
mehitamata õhu- ja maismaasõidukite simulatsioonid
masinnägemise rakendused
Ülevaade
Keskuse teadustegevus on suunatud mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide edasiarengule. Tänapäevased sõidukid (sh erinevad elektertranspordivahendid nn elektriautod, mehitamata maismaaja õhusõidukid) nõuavad ka energiatõhususe optimeerimist. Selle eesmärgi saavutamiseks tegutseb uurimisrühm mitmete katseplatvormide ja digitaalsete kaksikute arendamisega. Sõidukite tööelu pikendamiseks ja tõrkeriskide vähendamiseks uuritakse võimalusi reaal- ja virtuaalsensorite kombineerimiseks tehisintellektiga. Põhifookus on suunatud tehisintelligentsil põhineva riist- ja vastava tarkvara väljatöötamisele robootika ja automaatika juhtsüsteemide jaoks ning kasutajaliideste loomisele süsteemidele, sensoritele ja eriti uutele masinnägemise rakendustele. Rõhuasetus on tööstusrobootika, ning mehitamata maismaasõiduki (UGV) ja mehitamata õhusõiduki (UAV) süsteemide, samuti hardware-in-the-loop simulatsiooni- ja testsüsteemide loomisel.
Tähtsamad tulemused
Olulisemate tulemustena võib nimetada uue teadus- ja õppelabori - e-Sõidukite labori – käivitamist. Labori huvisfääri kuuluvad igat tüüpi elektriliselt käitatavad sõidukid: kergsõidukid, elektriautod, liikurplatvormid, veetransport, suurte transpordivahendite veoajami osad, aga samuiti transpordivahendite laadimise ja elektrivarustusega seotud küsimused, sh energiasalvestite katsetamine.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid