Targa linna uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Ojala, Marko Petteri
Kaasatud liikmed: 40 TalTechi ja Aalto Ülikooli teadlast H2020 teaming projekti kaudu, kes järgivad ühiselt kokkulepitud targa linna tippkeskuse poolt juhitud teadusarenduskava ja publitseerivad ka Targa linna tippkeskuse alt alates 1.12.2020
Võtmesõna
transport
energia
ehitatud keskkond
valitsemine ja andmed
Ülevaade
Uurimisrühm on üks juhtivaid targa linna lahenduste uurimiskeskusi Euroopas. Rühma teadusuuringud keskenduvad järgmistele uurimisteemadele: • Targa linna alased väljakutsed kohalikes omavalitsustes viies valdkonnas (transport, energia, ehitatud keskkond, valitsemine ja andmed)• Teaduspõhiste piiriüleste uute tehnoloogiate katsetamine kohalikes omavalitsustes• Targa linna arendus ning sellega seotud visioonid ja strateegiadRühma rakenduslik arendustegevus aitab testida päriselu tingimustes erinevaid teaduspõhiseid lahendusi elukeskkonna inimkesksemaks, jätkusuutlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks muutmisel. Uurimisrühma tegevus aitab analüüsida ja hinnata seniseid targa linna alaseid tegevusi linnalistes keskkondades, mõista paremini targa linna arendamisega seotud riske ja kasutegureid, selgitada välja paremaid praktikaid läbi ulatuslike agiilsete demoprojektide ning levitada nii Eesti siseselt kui ka väljaspool parimaid lahendusi. Rühm panustab väga tugevalt Aalto Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teaduskoostööle, samuti kaasab aktiivselt linnasid üle Euroopa. Uurimisrühma peamine tegevus toimub H2020 teaming FinEst Twins grandi (käsitleb Targa Linna Tippkeskuse loomist) ja struktuurfondide grandi „Targa linna tippkeskus“ raames. Viimane tegeleb teaduspõhiste targa linna pilootide elluviimisega Eesti linnades ja kohalikes omavalitsustes. Lisaks neile on tippkeskus kaasatud veel kaheksasse rahvusvahelisse projekti (NetZeroCities, CityScape, IRIS, TREASoURcE, EDIAQI, Urban Learning Centres, UrbanLIFEcircles, CityAM), mille kohta täpsem info on toodud https://www.finestcentre.eu/grants.
Tähtsamad tulemused
Aastal 2022 õnnestus Targa Linna teadusrühmal võita täiendavalt viis olulist uut granti: Horizon Europe projektid TREASoURcE, EDIAQI, ja CityAM; Interregi projekt UrbanLIFEcircles ning UNDP vedamisel elluviidav „Urban Learning Centres for Eastern Partnership countries“.Lisaks käimasolevale neljale pilootprojektile lükati edukalt käima ka kaks uut targa linna pilooti RESTO ja Well-Being Score.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Targa linna tippkeskus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid