Kognitiivelektroonika kiiplaborite uurimisgrupp

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
kognitroonika
mikrovoolamine
kiiplaborid
Ülevaade
Uurimis- ja arendustöö eesmärgiks on luua kontseptsioon ja platvorm mobiilsete kiiplaborite loomiseks, mis põhineb vedeliku tilkade voolumehaanikal ning optiliste mōōtesignaalide detekteerimisel ning töötlemisel koos tulemuste edastamisega operatiivkeskusesse. Uurimistöö toimub ETAg grandi PRG620 "CogniFlow-Cyte: Kognitiivne kiiplaborsüsteem automatiseeritud voolutsütomeetria tarbeks" (2020−2024) raames.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal olid tulemused tööpakettide kaupa järgmised:• WP1. Uurimistöö oli suunatud mikrotilkade tekitamise süsteemse platvormi (spetsiifilise pumpade süsteemi) integratsioonile, ning loodud lahenduse karakteriseerimisele. Uurimistöö uute tulemustena vôib välja tuua süva-masinôppega toetatud tagasisidestatud mikrotilkade generaatori lahenduse loomise, mis sisaldab duaalset (rôhk ning tilga suurust arvestavat) tagasiside lahendust.• WP2 Uurimistöö fookus oli suunatud genereeritud tilkade jälgimise algoritmi täiendamisele, mille puhul olulist rolli mängivad lisaks tilkade tekkele ka nende inkubatsiooniprotsess ja spetsiifilise pilditöötluse vôimekuse tagamine.• WP3. Uurimistöö fookus oli andmete usaldusväärsele kogumise ja edastamise algoritmide loomisele olukorras, kus sidevôrgus esinevad häired. Arendati edasi süsteemi mudelipôhist arhitektuuri traadita (wireless) vôrgus.
Gyimah, N.; Scheler, O.; Rang, T.; Pardy, T. (2023). Deep reinforcement learning-based digital twin for droplet microfluidics control. Physics of Fluids, 35 (8), ARTN 082020. DOI: 10.1063/5.0159981.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Keemia ja biotehnoloogia instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid