Töökindla arvutusriistvara keskus (TARK)

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
arvutusriistvara projekteerimine
ressursside tõhus arvutus
funktsionaalne ohutus
süsteemi enesetervise teadlikkus
ennustav hooldus
sardsüsteemid
arukad autonoomsed süsteemid
Ülevaade
Uurimiskeskuse fookuses on adaptiivne kihtideülese töökindluse ja enesetervise teadlikkuse tehnoloogia homsete arukate autonoomsete süsteemide ja värkvõrgu jaoks Eestis ja Euroopas. Teadusrühm uurib küberfüüsikaliste süsteemide alusarvutusriistvara toetades nende süsteemide heterogeensust ja tehisintelligentsusel põhinevat autonoomsust. Keskuses loodud teadmised pakuvad inseneridele disainilahendusi ja kohapealset instrumentaariumi tööstuslike süsteemide tõrgete haldamiseks.Keskuse põhikompetentsid on:• arvutusriistvara projekteerimine: VHDL ja Verilog projektid; projekteerimise keskkonnad (Cadence, Siemens-Mentor, Synopsys); rakendusspetsiifilised arvutusplatvormid (Mehitamata õhusõidukid ehk droonid)• FPGA-põhilised lahendused ja metodoloogiad: FPGA süsteemkiibid (Zynq, CycloneV); Projekteerimise keskkonnad (Xilinx Vivado, Altera/Intel Quartus, Lattice Diamond)• Tarkvara ja sardtarkvara arendus: Paljasmetalli rakendused, buudilaadurid, Linux draiverid ja Userspace rakendused; Operatsioonisüsteemid Petalinux, Yocto, FreeRTOS ja tarkvaraarenduskomplektid (SDK, ELDK)• Kihtideülene töökindlus ning rikete haldus: masinõppepõhised lahendused; funktsionaalne ohutus (standard ISO26262)• Testi ja tõrkeotsingu instrumendid: JTAG/IJTAG põhised lahendused (standardid IEEE-1149.1, IEEE-1149.6, IEEE-1687)
Tähtsamad tulemused
Ahmadilivani, M. H.; Taheri, M.; Raik, J.; Daneshtalab, M.; Jenihhin, M. (2023). DeepVigor: VulnerabIlity Value Ranges and Factors for DNNs’ Reliability Assessment. In: 28th IEEE European Test Symposium (ETS), Venice, Italy, May 22-26, 2023. (1−6). IEEE. DOI: 10.1109/ETS56758.2023.10174133
Selg, H.; Jenihhin, M.; Ellervee, P.; Raik, J. (2023). ML-Based Online Design Error Localization for RISCV Implementations. IEEE 29th International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS): Crete, Greece, 03-05 July 2023. IEEE, 1−7. DOI: 10.1109/IOLTS59296.2023.10224864
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid